واحد!!!

ریاضی یعنی:عشق به یک،به واحد، به احد،به خدای یکتا و رسیدن به او از طریق ریشه یابی و تعیین علامت

و...

/ 7 نظر / 16 بازدید
moji

دوسی وبلاگ شنتیا کدوم بود ؟؟؟؟؟؟؟؟ میخوام ببینم

شنتیا

همه چیز ختم به یک و یکتایی است. این را ریاضی دان ها بهتر می دانند.

کاشکی منم بچه بودم تا به ریاضی مثل 2×2 نگاه می کردم

ریاضی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ریاضی تو این علامتا معنی میشه

sahel

only math.man upam. [گل]