هر آشنایی تازه اندوهی دیگر است
نگذارید نامتان را بدانند
زیرا هر سلام آغاز دردناک یک خداحافظی است

/ 1 نظر / 14 بازدید
میراث یار

سلام. حیف چشمای به این قشنگی که این عینک سیاهو زدی روش . [گل]