درد...

چند وقته میدون انقلاب نرفتی؟؟؟  دیدی؟

میفروشن! قیصرو

فیلمه قیصرو...800 تومن...

دو قدم بری اونورتر فلافلم میفروشن 800 تومن

فرقش چیه ؟

فلافل با ترشی...

قیصر خشک و خالی...

آدم دردش میاد اینجوری!!!!!!

/ 3 نظر / 17 بازدید
ندا

تومردی.نوکرم به مولا.خیلی قشنگه حرفات

ندا

[ماچ][ماچ]

محسن

خیلی وقته !