برای سفر کردن به روز هایی که سالها برای تکرار دوباره اش تلاش میکنیم ،

نیازی به رفتنمان یا ماندن آدم های قبلی نیست !

فقط یک دل سیر هوای سرد میخواهد و یک لیوان چای داغ!!

 

نسترن

پاییز 92

/ 3 نظر / 16 بازدید
ماشا

سلام ستینم... دیمه خاو دالی نویشتویر مه یم.... خواب دیده ام.در بیداری شوئی گیر شده ام در روز.کابوس دیده ام هوشیار. واتوره با کابوس به روز است و منتظر نقد و نگاهت.

ماشا

ئی پا ئَه پامَه فه رار کَمْ بِچِمْ وِژِمْ هُمْرَنگِ شوگارْ کَمْ بِچِمْ سلام گرامی دوست من.. واتوره با (( گریز )) به روز است و منتظر دیدارت. نقد و نظر عالمانه جنابعالی مرا در راهی که در پیش دارم همراه خواهد بود.

ماشا

بشتاب! اوقات عاشقی قضا می شود! سلام گرامی دوست مهربان... واتوره با اوقات عاشقی به روز است و منتظر دیدارت. لطفا نقد و نظر خویش را برایم مرقوم بفرما..