/ 24 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سرو ناز شیراز

من یاد گرفته ام دوست داشتن دلیل نمی خواهد ولی نمی دانم چرا ! خیلی ها و حتی خیلی های دیگر می گویند : این روز ها دوست داشتن دلیل می خواهد و پشت یک سلام و لبخندی ساده دنبال یک سلام و لبخندی پیچیده دنبال گودالی از تعفن می گردند [ماچ]

Ahmad

............. نشد يک لحظه از يادت جدا دل زهی دل ، آفرين دل ، مرحبا دل ! زدستش يکدم آسايش ندارم نمی دانم چه بايد کرد با دل ؟ هزاران بار منعش کردم از عشق مگر برگشت از راه خطا دل بچشمانت مرا دل مبتلا کرد فلاکت دل ، مصيبت دل ، بلا دل... از اين دل داد من بستان خدايا ز دستش تا به کی گويم خدا دل درون سينه آهی هم ندارم فقير و عاجز و بی دست و پا دل.... بشد خاک و ز کويت بر نخيزد زهی ثابت قدم دل ، با وفا دل ز عقل و دل دگر از من مپرسيد چو عشق آمد کجا عقل و کجا دل ؟ تو.......ز دل نالی ..دل از تو حيا کن يا تو ساکت باش يا دل........

سرو نازشیراز

می شود ای دوست آیا آن نگاهت را خرید ؟ یا برای آسمان ها روی ماهت را خرید؟ من دلم لبریز از آشوب و زنگار رو غم است می شود آیینه وش یه لحظه آهت را خرید؟

سرو نازشیراز

می شود ای دوست آیا آن نگاهت را خرید ؟ یا برای آسمان ها روی ماهت را خرید؟ من دلم لبریز از آشوب و زنگار رو غم است می شود آیینه وش یه لحظه آهت را خرید؟

سرو نازشیراز

می شود ای دوست آیا آن نگاهت را خرید ؟ یا برای آسمان ها روی ماهت را خرید؟ من دلم لبریز از آشوب و زنگار رو غم است می شود آیینه وش یه لحظه آهت را خرید؟

سرو نازشیراز

می شود ای دوست آیا آن نگاهت را خرید ؟ یا برای آسمان ها روی ماهت را خرید؟ من دلم لبریز از آشوب و زنگار رو غم است می شود آیینه وش یه لحظه آهت را خرید؟

سرو نازشیراز

می شود ای دوست آیا آن نگاهت را خرید ؟ یا برای آسمان ها روی ماهت را خرید؟ من دلم لبریز از آشوب و زنگار رو غم است می شود آیینه وش یه لحظه آهت را خرید؟

سرو نازشیراز

می شود ای دوست آیا آن نگاهت را خرید ؟ یا برای آسمان ها روی ماهت را خرید؟ من دلم لبریز از آشوب و زنگار رو غم است می شود آیینه وش یه لحظه آهت را خرید؟

سرو نازشیراز

می شود ای دوست آیا آن نگاهت را خرید ؟ یا برای آسمان ها روی ماهت را خرید؟ من دلم لبریز از آشوب و زنگار رو غم است می شود آیینه وش یه لحظه آهت را خرید؟