بیخودی خندیدیم...

 که بگوییم دلی خوش داریم

 بیخودی حرف زدیم...

 که بگوییم زبان هم داریم

 ما به هر دیواری...

آینه بخشیدیم...

که تصور بکنیم...

 یکنفر با ما هست!!!

/ 0 نظر / 14 بازدید