پرواز

فرض کن بشه جوری نوربندازی روپروانه پلاستیکی ک سایش بیفته رودیوارو تو هی نوروتکون بدی،سایه رودیوارحرکت میکنه. اونموقع اگه سایه دلیل وجود هرچیزی باشه شماتونستی پروانه روپروازبدی!!

 

/ 10 نظر / 15 بازدید
رز سرخ

سلام يه نظر سنجي راه انداختم واسه موندن يا رفتنم اگه دوست داري بازم باشم بيا و نظر بده منتظرتم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

احسان

سلام نظریه خوبی میتونه باشه

رز سرخ

سلام ممنون که اومدی به زودی به روز میشم و خبرت میکنم مرسی که خواستی بمونم من می مونم [هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]

رز سرخ

سلام ممنون که اومدی به زودی به روز میشم و خبرت میکنم مرسی که خواستی بمونم من می مونم [هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]

محسن

مغزم به اینچیز نمی کشه

محسن

خوبم ممنون ! مرسی که اینارو می نویسی تو خوبی‌؟

رز سرخ

سلام با يه مطلب طنز به روزم (((دختران در گذر زمان سال 1230تا1400 هجری شمسی(طنز)))) منتظر حضورت هستم دوست دارم نظرت رو بدونم [چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک]