...

قطار می رود

تو می روی

تمام ایستگاه می رود

و من چقدر ساده ام

که سالهای سال

در انتظار تو

کنار این قطار رفته ایستاده ام

و همچنان

به نرده های ایستگاه رفته

تکیه داده ام

.

.

/ 3 نظر / 14 بازدید
نسترن

منم البته عاشقشم...

محسن

...