فساد

همه موجودای زنده بعد از مرگشون فاسد میشن

ولی آدما قبل از مرگشون...

 

حس پنهان - مصطفی رزاق کریمی

/ 3 نظر / 15 بازدید
احسان

دس شما درد نکنه خوشا شیراز و وصف بی مثالش

همساز

"و من قسم میخورم که اونور پوستش سیاه بود ... قسم میخورم ." به یاد بازی خوب حامد بهداد

بزار الان فاسد شن مهم نیست اوناکه میخوأن بقیه رو فاسد کنن!.