تفاوت

من :

" تو "

!

تو :

من ،من ، من ، من ، من ، من ، من ، من ، من ، من ، من ، من ، من .....

!

/ 8 نظر / 17 بازدید
شهـلا

سلام دوس جونم، وبت خیلی قشنگه،خیلی خوشم اومد، وب من در مورد " جوک و اس ام اس " جدیده، اگه دوس داشتی بهم سربزن ، مایل به تبادل لینک بودی منو لینک کرده بعد لینکتو ارسال کن تا لینکت تایید شه، منتظرما... .

شهـلا

سلام دوس جونم، وبت خیلی قشنگه،خیلی خوشم اومد، وب من در مورد " جوک و اس ام اس " جدیده، اگه دوس داشتی بهم سربزن ، مایل به تبادل لینک بودی منو لینک کرده بعد لینکتو ارسال کن تا لینکت تایید شه، منتظرما... .

شهـلا

سلام دوس جونم، وبت خیلی قشنگه،خیلی خوشم اومد، وب من در مورد " جوک و اس ام اس " جدیده، اگه دوس داشتی بهم سربزن ، مایل به تبادل لینک بودی منو لینک کرده بعد لینکتو ارسال کن تا لینکت تایید شه، منتظرما... .

شهـلا

سلام دوس جونم، وبت خیلی قشنگه،خیلی خوشم اومد، وب من در مورد " جوک و اس ام اس " جدیده، اگه دوس داشتی بهم سربزن ، مایل به تبادل لینک بودی منو لینک کرده بعد لینکتو ارسال کن تا لینکت تایید شه، منتظرما... .

شهـلا

سلام دوس جونم، وبت خیلی قشنگه،خیلی خوشم اومد، وب من در مورد " جوک و اس ام اس " جدیده، اگه دوس داشتی بهم سربزن ، مایل به تبادل لینک بودی منو لینک کرده بعد لینکتو ارسال کن تا لینکت تایید شه، منتظرما... .

شهـلا

سلام دوس جونم، وبت خیلی قشنگه،خیلی خوشم اومد، وب من در مورد " جوک و اس ام اس " جدیده، اگه دوس داشتی بهم سربزن ، مایل به تبادل لینک بودی منو لینک کرده بعد لینکتو ارسال کن تا لینکت تایید شه، منتظرما... .

شهـلا

سلام دوس جونم، وبت خیلی قشنگه،خیلی خوشم اومد، وب من در مورد " جوک و اس ام اس " جدیده، اگه دوس داشتی بهم سربزن ، مایل به تبادل لینک بودی منو لینک کرده بعد لینکتو ارسال کن تا لینکت تایید شه، منتظرما... .

شهـلا

سلام دوس جونم، وبت خیلی قشنگه،خیلی خوشم اومد، وب من در مورد " جوک و اس ام اس " جدیده، اگه دوس داشتی بهم سربزن ، مایل به تبادل لینک بودی منو لینک کرده بعد لینکتو ارسال کن تا لینکت تایید شه، منتظرما... .