یه جمعه دیگه هم رد شد و ...

خدا امروز هم در دفتر عشق

موجه کرد گویا غیبتت را ...

/ 3 نظر / 13 بازدید
سرو ناز شیراز

بی تو اما عشق بی معناست میدانی؟ دست هایم تا ابد تنهاست، میدانی؟ آسمانت را مگیر از من، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم بی جاست میدانی؟ تو، خودت را هدیه ام کردی ولی من هم، شعرهایم را که بی پرواست میدانی! هرچه میخواهیم آری، از همین امروز از همین امروز مال ماست میدانی؟! گرچه من یک عمر همزاد عطش بودم، روح تو همسایه ی دریاست میدانی! "دوستت دارم" همین، این راز پنهانی از نگاه ساکتم پیداست میدانی؟! عشق من بی هیچ تردید بمان با من، عشق یک مفهوم بی "اما" ست، میدانی؟![گل][لبخند]

شنتیا

ببین...عاشقمی... کشته مردمی...اینقدر کشش نده...بیا رک و راست بهم بگو...[نیشخند]

شنتیا

واسه رد گم کنی رفتی تایتل عوض کردی؟