42 درصد ناسا ایرانی است...!!!

ایرانیان در ناسا...
پروفسور محمد جمشیدی مدیر برنامه های داخلی ایستگاه فضایی ناسا

فیروز نادری مدیر برنامه اجرایی سیاره مریخ در ایستگاه فضایی ناسا

حمید برنجی عضو پژوهشگران ایستگاه فضایی ناسا

قاسم اسرار عضو هیئت مدیره ایستگاه فضایی ناسا

کاظم امیدوار عضو پژوهشگران ایستگاه فضایی ناسا

محمد جمشیدی مدیر کنترل تکنیک ایستگاه فضایی ناسا

رضا غفاریان مهندس لابراتوار نیرو محرکه جت ایستگاه فضایی ناسا

پروفسور پرویز معین رئیس موسسه مرکزی تحقیقاتی دانشگاه ناسا در آمریکا

پروفسور سمد حیاتی عضو هیئت مدیره ایستگاه فضایی ناسا

عبد الحمید کریمی در رابطه با ساخت موشک های فضایی در ناسا فعالیت دارند

خانم دکتر مقدم در آزمایشگاه پیشرانش جت در ناسا بر روی رادارها کار میکند

حدود ۷۰ الی ۸۰  ایرانی در ناسا فعالیت دارند

طبق اخرین آماری که گرفته شده و در روزنامه space چاپ شده, ۴۳ درصد ناسا از پژوهشگران ایرانی می باشد
/ 1 نظر / 14 بازدید
محسن

من من من من چی‌؟ پس چرا منو ننوشتی ؟