برویم!

بیا تمامش کنیم

بیا تمامش کنیم و برویم پی زندگی خودمان

بیا برویم و شب ها به یاد هم به آسمان خیره شویم و تا صبح خاطره ببافیم

بیا برویم تمامش کنیم ، قول میدهم کسی بوی تو را نخواهد داشت

بیا برویم شاید بتوانی فراموشم کنی

بیا برویم تمامش کنیم ، نرسیدن همیشه هم بد نیست

بیا برویم و تمام رسیدن های دروغی را به یک نرسیدن واقعی بفروشیم

بیا برویم گاهی یک نرسیدن ساده ؛ زیباترین پایان یک عاشقانه است

بیا برویم تمامش کنیم اما به شرطی که هردو نرسیده باشیم...

 

تابستان 92

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
ماشا

حرف ها، گاهی شنیده نمی شوند، سلام... واتوره با (( حرف ها )) به روز است. به دیدارم بیا. امیدوارم که حرف هایم مورد پسندت قرار گیرد.