پوچ(فرخ زاد)

دیدگان تو در قاب اندوه
سرد و خاموش
خفته بودند
زودتر از تو ناگفته ها را
با زبان نگه گفته بودم

از من و هرچه در من نهان بود
می رمیدی
می رهیدی
یادم آمد که روزی در این راه
ناشکیبا مرا در پی خویش
می کشیدی
می کشیدی
آخرین بار
آخرین بار
آخرین لحظهء تلخ دیدار
سر به سر پوچ دیدم جهان را
باد نالید و من گوش کردم
خش خش برگ های خزان را

باز خواندی
باز راندی
باز بر تخت عاجم نشاندی
باز در کام موجم کشاندی
گرچه در پرنیان غمی شوم
سال ها در دلم زیستی تو
آه، هرگز ندانستم از عشق
چیستی تو
کیستی تو

/ 5 نظر / 14 بازدید
uranus

ســــــــــــــــلام دوست من: خوبی؟ شعر قشنگی بود هرگز ندانستم از عشق این تکه برام جالب بود نماز روزتون قبول شاد باشی همیشه[تایید][گل][گل][گل]

دو خواهر

سلام دوست خوبم: وب زیبایی داری خوشحال می شم به منم سر بزنی[گل][گل]

naele goliii

¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥•¤¤•¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤• [گل][بوسه][گل][گل][بوسه][گل][گل][بوسه][گل][گل][بوسه][گل][گل][بوسه] وقتی که سیل باران مدفون می شود در تشنگی زمین ¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥•¤¤•¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤• [گل][بوسه][گل][گل][بوسه][گل][گل][بوسه][گل][گل][بوسه][گل][گل][بوسه] وقتی که چشمهای ستاره تیره می شود در انعکاس دریای سیاه ¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥•¤¤•¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤• [گل][بوسه][گل][گل][بوسه][گل][گل][بوسه][گل][گل][بوسه][گل][گل][بوسه] وقتی که قهقهه ء جنگل می شکند در غرش رعب آور طوفان ¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥•¤¤•¤•-♥♥-•¤¤•-♥♥-•¤¤• [گل][بوسه][گل][گل][بوسه][گل][گل][بوسه][گل][گل][بوس