...

شب

گردونه ء شب آرام آرام پیش می آید و همه جا را درتاریکی و خاموشی می برد.

شب را دوست دارم شب سکوت است و آرامش دنیا دنیایدیگری است .

همراه نسیم شب به آسمانها پرواز می کنم  هیچکسخلوتم را بر هم نمی زند .

در برابر ستارگان زانو بر زمین مینهم تا به سرودروشنایی گوش فرا دهم.

به اختران درخشان می گویم : نازنینان مرا امشبنورباران کنید .

اما افسوس خیلی زود از کنار افق ابرهای شوم به راهمی افتند و این شعاع دلپذیر را می پوشانند و دوباره همه چیز و همه جا به ظلمت تبدیلمی شود .

من می مانم و دلتنگی برایمهتاب...!!!

/ 0 نظر / 13 بازدید