ساعت چهار صبح / خوابگاه ما

ساعت 4 صبح - همه در خواب عمیقی فرو رفته ایم:

رخسار(به حالت گیجی بین خواب و بیداری) : نیلوفر....

نیلوفر...

نیلوفر....

نیلو...

نیلوفر:هوم؟؟؟

رخسار: پاشو پاشو بلند شو زودباش...پاشو....

نیلوفر بین خواب و بیداری با نق زدن بیدار میشود صورتش را با زحمت میشوید و بازمیگردد و رخسار را که کاملا به خواب رفته را بیدار میکند ومیپرسد "چرا باید بیدار میشدم؟؟؟"

رخساره: گفتم پاشو برو درس بخون برو دانشگاه...

ما: دیووووووووووووووووووووووونه ساعت چهاره صبحه!!!!

رخسا: ا؟؟؟؟ اشتباه شده!خودش میدونه!!!  و دوباره به خواب میرود!!!!!

پی نوشت: رخساره جان رتبه یک ما هستن!!!!!!!!!!!!نیشخند

پی نوشت2:ما هم داریم دنباله علت این تناقض میگردیم!

/ 3 نظر / 20 بازدید
saman

(just for fun) in khabgah daneshjoi hast ya khabgah divoneh khoneh!

فراز

slmmmmmmmmmmmmmmmmmm akhey aziyatesh nakonid dg :D yade dorane khabgah oftadam khosh be halet nastarannnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ماشا

وِهْ ئَرْ مِنِ خلْ و چلْ دوئا سَرِمْ گم بی ئَه بی ئَه نومْجا سی چِلَ قَوَه وَرِمْ گم بی ئَه سلام گرامی دوست مهربان وبلاگ واتوره با ((چرچی چاره ستی)) به روز است و چشم به نگاه و نظر شما دارد.نقد دوستانه و نظر عالمانه چون توئی مرا چراغ راه و عصای دست خواهد بود. تو را من چشم در راهم.