...

    آمد زمینه سازی من را خراب کرد
    اسباب های بازی من را خراب کرد
    گیسوی «غیرقابل تعریف» و «بی حدش»
    یک شب مخ ریاضی من را خراب کرد
    او با نگاه آینه ای واقعی نساخت
    خودبینی مجازی من را خراب کرد
    مثل دوتا مثلث در هم فرو شده
    با بولدوزر اراضی من را خراب کرد
    اشغال شد خطوط و نیازم به ارتباط
    احساس بی نیازی من را خراب کرد
    چاقو، طناب دار، سرنگ هوا، تفنگ
    اسباب های بازی من را خراب کرد
    یاسر قنبرلو

/ 0 نظر / 14 بازدید