دوباره

دوباره با خودم روبه رو شدم! دوباره من! دوباره من! دوباره من و شرم از نگاه های تاسف بار خودم...

شرم باد بر خودم!

/ 0 نظر / 6 بازدید