# شکست!

قول!

بوووووووق بوووووووق بووووووووق الو؟ چرا قطع کردی؟ چرا دوباره قطع کردی؟ یه چیز میپرسم بعد دیگه کاریت ندارم! الو؟؟؟؟ میشه......... بوووووووووووووووق!!!! ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید